SON DAKİKA
escort izmirescort izmirescort izmir

Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

GİRESUN HABERLERİ, YEREL HABERLER

Giresun’da öğrenme şenliği düzenlendi

EĞİTİM, GİRESUN HABERLERİ

Anaokulu zorunlu oluyor

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu’nda yer alan bilgilere göre; beş yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak. Şartları elverişsiz okullarda erken çocukluk eğitimi alan çocukların beslenme ihtiyacı karşılanacak, ailelere materyal desteği sağlanacak. Liselerde alan seçimi 9’uncu sınıfta başlatılacak, 12’nci sınıf ise pilot bölgelerden başlamak üzere yükseköğretime hazırlık ve oryantasyon programı olarak düzenlenecek. İlkokul çocuklarının gelişimsel özellikleri dikkate alınarak teneffüs süreleri artırılacak. Gelecek eğitim-öğretim yılı itibarıyla İngilizce eğitiminde 2’nci sınıflardan başlayarak kademeli olarak yeni bir yaklaşım ortaya konularak, Türkiye genelinde, seviye ve okul türlerine göre çeşitlendirilmiş dil eğitim programları uygulanacak. Nitelikli yabancı dil eğitimi için ‘Ulusal Yabancı Dil Eğitimi Konseyi’ oluşturulacak.

Bu haber 23 Ekim 2018 - 19:15 'de eklendi ve 210 kez görüntülendi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023 Eğitim Vizyonu’na göre, beş yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak. Şartları elverişsiz okullarda erken çocukluk eğitimi alan çocukların beslenme ihtiyacı karşılanacak, ailelere materyal desteği sağlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde tanıtımı yapılan MEB 2023 Eğitim Vizyonu ile yabancı dil eğitimi konusunda da yeni uygulamalar hayata geçirilecek.

Buna göre, farklı okul türleri ve programları dikkate alınarak çocukların öncelikle gereksinim duyduğu beceriler geliştirilecek. Yabancı dil öğretmenlerinin genel ve özel alan yeterliliklerini geliştirmeye yönelik lisansüstü programlar açılacak ve uluslararası sertifika programlarına devam etmelerine ilişkin imkanlar sunulacak.

Vizyonda öğrencilerin dil yeterliliğini, haftalık ders saatlerinden ziyade yaş grupları bazında kullanılan yöntemlerin belirlemesi yaklaşımı dikkate alındı. Bu kapsamda, yabancı dil olarak İngilizce eğitiminde müfredat, eğitim yöntemi ve ölçme-değerlendirme yaklaşımında düzeltmeye gidilecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibarıyla 2’nci sınıflardan başlayarak kademeli olarak 2-12’inci sınıflarda uygulanmak üzere yeni bir yaklaşım ortaya konularak, Türkiye genelinde, seviye ve okul türlerine göre çeşitlendirilmiş dil eğitim programları uygulanacak.

Yeni uygulamayla, 2-4’üncü sınıflarda ‘Oyun Tabanlı Öğrenme’ yaklaşımı benimsenirken, 5-8’inci sınıflarda ‘Farklılaştırılmış Eğitim’ modeli uygulamaya konulacak. Bu modelde öğrencilerin hazır bulunma seviyelerine göre, bireysel öğrenme gereksinimleri ön plana alınacak.

9-12’inci sınıflarda ise lise türüne göre ‘Özel Amaçlı İngilizce’ modeliyle ilgili İngilizce becerileri öncelikli olarak geliştirilecek.

OKUL VE PROGRAM TÜRLERİNE GÖRE FARKLI DİL BECERİLERİ

Ayrıca okul ve program türlerine göre farklı dil becerilerinin ön plana çıkarıldığı öğretim yöntemleri kullanılacak. Örneğin, turizm ve otelcilik meslek liseleri programında dinleme ve konuşma becerilerine ağırlık verilirken, sosyal bilimler liselerinde okuduğunu anlama ve sunum becerileri önem kazanacak.

Yabancı dil öğretmenlerinin lisansüstü ve sertifika düzeylerindeki hizmet içi eğitim çalışmalarına uluslararası ve ulusal düzeydeki kaynakların kullanımıyla özel bir önem verilirken, deneyimli öğretmenlerin birikimleri kurumsal bir yapı içinde değerlendirilecek.

YABANCI DİLDE TEK TİP ÖĞRETİM PROGRAMINDAN VAZGEÇİLECEK

Vizyona göre, yabancı dil konusundaki öğretim programlarının ülke sathında tek tip olarak uygulanmasından vazgeçilecek. Okul ve program türlerine göre yabancı dil beceri ve ihtiyaçları yapılandırılacak.

Disiplinler arası yaklaşımla matematik, fen, sosyal bilgiler ve görsel sanatlar gibi farklı disiplinlerin İngilizce dil eğitimine entegrasyonu sağlanarak, öğrencilerin yabancı dili kullanımlarını farklı alanlara aktarmaları mümkün kılınacak.

Zorunlu, seçmeli yabancı dil dersleri ihtiyaçlar doğrultusunda tanzim edilecek, ders saati sürelerine ilişkin esnekleştirilmiş düzenlemeler yapılacak.

İngilizce öğrenimi çevrimiçi ve mobil teknolojilerle desteklenecek, erken çocukluk için etkileşimli, oyun temelli öğretim materyalleri ve teknikleri kullanılacak. Yabancı dil eğitiminde öğrenci merkezli bir yaklaşım ortaya konularak, öğrencilerin bilişsel düzeylerine uygun metodolojiler ele alınacak.

TRT ile iş birliği yapılarak çizgi film animasyon gibi konularda alt yazılı ve doğrudan yabancı dilde üretilmiş özgün prodüksiyonlar hazırlanacak.

‘DİJİTAL ORTAMLAR’ OLUŞTURULACAK

Vizyon kapsamında öğrencilerin anadili İngilizce, Almanca, Fransızca olan öğretmenleri izleyebilmeleri, yaşayan dile ulaşmaları, çevrimiçi yazma ve tartışma etkinliklerini yapabilmeleri için ‘dijital ortamlar’ oluşturulacak.

Yeni modelde, 4’üncü sınıflarda video oyunları, şarkılar, interaktif etkinlikler, interaktif oyunlar ve hikayeler yer alırken, 5-8’inci sınıflarda her bir öğrencinin bireysel gereksinimine cevap verecek seviyelendirilmiş çevrimiçi hikaye kitapları, yazma etkinlikleri, kelime çalışmaları sağlanacak. 9-12’nci sınıflarda ise öğrencilerin devam ettikleri okul türünün öncelikleri uyarınca konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirecek içerikler hazırlanacak.

‘ULUSAL YABANCI DİL EĞİTİMİ KONSEYİ’ OLUŞTURULACAK

Yeni vizyonla yabancı dil eğitiminde öğretmenlerin nitelik ve yeterliliklerini yükseltmeye yönelik yeni uygulamalar da gündeme gelecek. Bu kapsamda uluslararası kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yabancı dil öğretmenlerinin tümü için üç yıllık bir projeksiyonda yüksek lisans, uluslararası sertifikalandırma, temalı sertifikalar ve benzeri eğitim çalışmaları çevrimiçi, çevrimdışı ve yüz yüze gerçekleştirilecek.

Nitelikli yabancı dil eğitimi için, yabancı dil eğitiminde dil politikalarını, dil öğretim standartlarını ve sınıf içi uygulamalar ile öğretmen yeterliklerini belirleyecek olan ‘Ulusal Yabancı Dil Eğitimi Konseyi’ oluşturulacak. Ayrıca ‘Merkezi Sınavlar Komisyonu’ ile ‘Eğitim Malzemeleri Komisyonu’da kurulacak.

Öğretmenler ve eğiticiler yaz tatilinde yurtdışı öğretmen eğitimi sertifika programlarına gönderilecek.

EĞİTİM SİSTEMİNDE ‘DİJİTAL’ DÖNÜŞÜM BAŞLAYACAK

Öte yandan ‘Güçlü Yarınlar İçin 2023 Eğitim Vizyonu’yla eğitim sisteminde öğrenme süreçlerinde ‘dijital içerik ve beceri destekli’ bir dönüşüm başlatılacak. Bu kapsamda farklı aktör ve kurumların katılımıyla ‘dijital eğitim ve öğretim içeriği geliştirme ekosistemi’ oluşturulacak. Dijital eğitim ve öğretim materyallerini belli kalite standartlarında kullanıma sunacak ‘Ulusal Dijital İçerik Arşivi’ de hayata geçirilecek. Dijital öğrenme materyalleri geliştiren lider öğretmenler de desteklenerek teşvik edilecek.

Yapılan planlamaya göre, üç yıllık dönemde ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde okulda ve okul dışında öğrenciye, öğretmene, eğitim yöneticilerine, kamuya, müfredata, eğitsel içeriğe yönelik yapılacak çalışmalarla kodlama, 3D tasarım, elektronik tasarım benzeri bilişimle üretim becerilerinin öğrenme süreçlerine entegrasyonu sağlanacak.

Bilişimle üretim becerileri kazandırmaya yönelik, öğrencilerle kodlama ve 3D tasarım etkinlikleri yürütülecek.

‘GÜVENLİ İNTERNET’ İLKOKUL MÜFREDATINA GİRECEK

Müfredatta yapılacak değişiklikle, güvenli internet, siber güvenlik, siber zorbalık ve veri güvenliği gibi kavramlar ilkokul derslerinin kazanımı haline getirilecek. Ayrıca öğretmenlerin dijital eğitim konusunda kendilerini geliştirmelerine yönelik istedikleri zaman faydalanabilecekleri video içerikler geliştirilecek ve çevrimiçi atölyeler düzenlenecek.

Matematik, fen bilimleri, fizik, kimya, biyoloji, Türkçe, sosyal bilimler, coğrafya gibi derslerin  öğretmenlerine disiplinler arası proje yapımı, 3D tasarım ve akıllı cihaz gibi alanlarda yüz yüze atölye eğitimleri verilecek.

ANAOKULU ZORUNLU OLACAK

Vizyon kapsamında beş yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak. MEB yetki ve organizasyonunda farklı kurumlar tarafından yürütülen erken çocukluk eğitiminin niteliğini artırmak için ortak kalite standartları geliştirilerek uygulanacak.

Kırsal ve düşük yoğunluklu yerleşim bölgelerindeki çocuklar için de esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitimi modelleri başlatılacak. Şartları elverişsiz okullarda erken çocukluk eğitimi alan çocukların beslenme ihtiyacı karşılanacak, ailelere materyal desteği sağlanacak.

Yaz dönemlerinde çocuklar ve ailelerin talepleri doğrultusunda oyun temelli gelişim etkinliklerinin yer aldığı yaz okulu programları pilot okullardan başlayarak açılacak.

Toplum temelli erken çocukluk hizmetlerinin yayılımı bağlamında merkezler, atölyeler ve gezici otobüs sınıflar devreye sokulacak.

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE ORTAK KALİTE STANDARDI

Resmi ve özel, farklı kurum ve kuruluşların inisiyatifinde yürütülen her yaş grubundaki tüm erken çocukluk eğitim hizmetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik ortak kalite standartları oluşturulacak ve uygulamalar izlenecek.

Farklı kurum ve kuruluşlar ile halk eğitim merkezleri iş birliğinde anne-babalara yönelik çocuk gelişimi ve psikolojisi odaklı eğitimler yaygınlaştırılırken, göçmen, geçici koruma altındaki ve mevsimlik tarım işçisi çocuklarla okulsuz köy ve köy altı yerleşim yerlerindeki çocukların bulunduğu okullarda hızlandırılmış, yoğun ve bir arada yaşamı destekleyici müfredatlar oluşturulacak.

Erken çocukluk eğitiminde özel gereksinimli çocukların uyumunun sağlanması için gerekli öğretmen eğitimlerinin verilmesiyle ilgili pilot uygulamalar başlatılacak.

TEMEL EĞİTİMDE ‘BASİT, SADE VE ÇOCUĞUN DOĞASINA SAYGILI’ YAKLAŞIM

Vizyonun ‘Temel Eğitim’ başlıklı bölümüne göre, temel eğitime aşırı bir akademik anlam ve içerik yüklemeksizin basit, sade ve çocuğun doğasına saygılı bir yaklaşım benimsenecek. Öğrenme ekosistemi içerisinde çocukları geleceğe hazırlayacak vasıfta bir bilinç ve farkındalık geliştirmek temel eğitimde esas olacak.

Tüm çocukların bilimsel düşünme, tutum ve değerleri kademelerine uygun olarak içselleştirebilecekleri, bilgiden ziyade görgü temelli bir müfredat anlayışı benimsenecek.

İlkokulun Türkçe, matematik ve kültür-sanat-spor ekseninde şekillenmesi öne çıkarılacak. Bu bağlamda Türkçenin korunması ve geliştirilmesi temel eğitimin omurgası olarak ele alınacak.

Okulun ve çocukların kendi mahallesinin bir parçası olarak geliştirilmesi gereği için kayıt bölgelerinde ‘okul-mahalle spor kulüpleri’, çocukların ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda yaşam becerileri kazanımlarına yönelik de ‘tasarım-beceri atölyeleri’ kurulacak.

TENEFFÜS SÜRELERİ ARTIRILACAK

Vizyona göre, ilkokul çocuklarının gelişimsel özellikleri göz önünde bulundurularak teneffüs süreleri artırılacak. İlkokul kademesinin amaçları dikkate alınarak, çocukların değerlendirilmesi not yerine beceri temelli etkinlikler doğrultusunda yapılandırılacak.

İlkokul müfredatları çocukların ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun olarak iyileştirilecek. İlkokul ve ortaokullarda çocuğun bütüncül gelişimi esas alınarak ders sayısı ve ders çizelgesi hafifletilip yeniden yapılandırılacak. Ders çizelgeleri ilkokul ve ortaokul için ayrı düzenlenecek.

İlkokul ve ortaokullarda çocukların izleme ve değerlendirilmesinde, e-portfolyo temelli bir gelişimsel izleme raporu kullanılacak.

İKİLİ EĞİTİM KALDIRILACAK

Vizyon kapsamında ikili eğitim tümüyle kaldırılacak. Tam gün eğitim yapılan, koşulları elverişsiz yerleşim yerlerindeki okullardan başlayarak çocuklara öğle yemeği verilmesi sağlanacak.

Yardımcı kaynak ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldıracak düzenlemeler de hayata geçirilecek.

Mevcut ödev verme uygulamaları, öğrenmeye katkısı açısından yeniden yapılandırılacak.

Okul Gelişim Planlarını izleme çalışmalarında hedefledikleri başarıyı gösteremediği belirlenen okullardaki öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri için destek programları başlatılacak.

ORTAÖĞRETİMDE ZORUNLU DERS SAATLERİ AZALTILACAK

Ortaöğretimde ise esnek ve modüler müfredat uygulanacak, ders çizelgesine bağlı olarak zorunlu ders saatleri azaltılacak.

Bu kapsamda haftalık ders çizelgesinde yer alan ders çeşitliliği azaltılacak ve dersler yükseköğretimle uyumlu hale getirilecek. Ortaöğretimdeki alan derslerinin haftalık ders çizelgesindeki yeri ve ağırlıkları yeniden tasarlanacak. İlgili değişikliklerin oluşturacağı derslik, norm kadro ve benzeri konulardaki riskler proje dahilinde yapılandırılacak.

Ortaöğretimdeki çocuklara sertifikaya dayalı bilişim ve iş dünyasına ilişkin yeterlilikler kazandırılacak, alan seçimi 9’uncu sınıfta başlatılacak. 12’nci sınıf ise pilot bölgelerden başlamak üzere yükseköğretime hazırlık ve oryantasyon programı olarak düzenlenecek.

Çocukların ortaokulda netleştirilen yönelim ve tercihlerine göre öğrencilere alanlar arası yatay geçiş imkanı tanınacak, ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre seçmeli ders yapısı oluşturulacak.

Azalan ders çeşitliliğine bağlı olarak alan derslerinde proje ve uygulama çalışmalarıyla derinleşme fırsatı yaratılacak. Kurumsal projeler aracılığıyla, çocukların iş ve üniversite çevreleriyle birlikte çalışmasına imkân sağlanacak.

Açık Öğretim Lisesi’ndeki öğrenci sayısının azalması için tedbirler alınacak.

Pansiyon hizmetlerinin niteliğinin iyileştirilmesinin hedeflendiği vizyona göre, ortaöğretim düzeyinde yeni pansiyonların yapımı sağlanarak pansiyonların kapasitesi arttırılacak ve yatılılık imkânlarının ihtiyaç duyan tüm öğrencilere ülke geneline yayılımı sağlanacak. Bu şekilde taşımalı eğitimin azalması ve elverişsiz şartlardaki öğrencilerin okul terkinin kısmen azaltılması hedeflenecek.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escortsakarya escortsakarya escortsakarya escortsakarya escort MP3 DİNLE, film izle ,evden eve nakliyat ,youtube mp3 ,