SON DAKİKA
escort izmirescort izmirescort izmir

STK’larda Emniyet Müdürü Aktaş’a plaket

GİRESUN HABERLERİ, GÜNCEL HABERLER

Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kanunlarında değişiklik

Resmi Gazete’de yayımlanan 703 sayılı KHK ile Anayasa Mahkemesinin kuruluş kanununda değişiklik yapıldı.

Bu haber 10 Temmuz 2018 - 0:06 'de eklendi ve 275 kez görüntülendi.

Anayasa değişikliklerine uyum sağlanması amacıyla bazı  kanun ve KHK’lerde değişiklik yapılmasını içeren 703 sayılı KHK ile Anayasa  Mahkemesi ve Danıştay kuruluş kanunlarında değişiklik yapıldı. 

  “Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun  ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde  Kararname” Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

KHK ile Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkındaki  Kanun’da da düzenleme yapıldı.

Yeni düzenlemeyle Anayasa Mahkemesinde Genel Kurul üyelerinin sayısı  17’den 15’e, bireysel başvurular hakkında karar verme yetkisine sahip  kuruldakilerin sayısı da 7’den 6’ya düşürüldü. Genel Kurulun toplanması için  yeter üye sayısı 12 yerine 10 oldu.

Yeni düzenlemeye göre, “45 yaşını doldurmuş olmak, yükseköğretim  görmek ve hakimlik mesleğine alınmaya engel halinin bulunmaması” kaydıyla bakan  yardımcıları da Anayasa Mahkemesi üyesi seçilebilecek.

Düzenlemeyle Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin  Anayasaya aykırılığı iddiasıyla açılan iptal davalarına da bakacak, cumhurbaşkanı  yardımcılarını Yüce Divan sıfatıyla yargılayacak. Yüksek Mahkeme, cumhurbaşkanı  yardımcılarının dokunulmazlıklarıyla ilgili karar mercisi olacak.

Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkındaki Yüce  Divan yargılamaları üç ay içinde tamamlanacak, yargılama bu süre içinde  tamamlanamadığı takdirde ilave üç aylık süre içinde kesin olarak tamamlanacak.

Kanunda yüksek mahkemeye iptal davası açabileceklerin sayıldığı  bölümde yer alan “İktidar ve ana muhalefet partisi meclis grupları” ifadesi,  “Türkiye Büyük Millet Meclisinde en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubundan  her biri” şeklinde değiştirildi. TBMM’deki üye sayılarında eşitlik bulunması  halinde, iptal davası açabilecek siyasi parti grupları, son milletvekili genel  seçiminde alınan geçerli oy sayısına göre belirlenecek.

  Kanundaki geçici maddeye göre, birlikte yapılan ilk cumhurbaşkanı ve  milletvekili seçimi sonucunda cumhurbaşkanının göreve başladığı tarihten önce  görev yapmış Bakanlar Kurulu üyeleri, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce  Divanda yargılanacaklar.

Kaldırılan Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi başkan ve  üyeleri, başsavcıları ile Jandarma Genel Komutanı da 27 Nisan 2017 tarihinden  önce görevleriyle ilgili işledikleri suçlardan dolayı Yüce Divanda  yargılanacaklar.

– Danıştay Kanunu’nda yapılan değişiklikler

Yeni KHK ile 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun bazı maddelerinde de  değişiklik yapıldı, bazı hükümleri yürürlükten kaldırıldı.

Danıştay üyelerinin kimler arasından seçileceğine ilişkin maddeye,  “Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakan yardımcılığı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler  Başkanlığı” ibaresi de eklendi. Buna göre, Danıştay üyeleri, idari yargı hakim ve  savcılığı, bakanlık, müsteşarlık, müsteşar yardımcılığı, elçilik, valilik gibi  mesleklerin yanı sıra “Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakan yardımcılığı,  Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı” görevlerini yapanlar arasından da  seçilecek.

703 sayılı KHK ile ayrıca Danıştay’ın görevlerini düzenleyen 23.  maddenin bazı bentleri yürürlükten kaldırıldı. Buna göre, Danıştayın,  “Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarı ve teklifleri  hakkında görüşünü bildirir. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık tarafından gönderilen  işler hakkında görüşünü bildirir. Tüzük tasarılarını inceler.” şeklindeki  görevleri kanundan çıkarıldı.

İlk derece mahkemesi olarak, “Bakanlar Kurulu kararlarına” karşı  açılacak iptal ve tam yargı davalarını karara bağlayan Danıştay, artık  “Cumhurbaşkanı kararlarına” karşı açılacak davaları karara bağlayacak.

“Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının  müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnameler”e karşı açılan davalarda da ilk  derece mahkemesi olarak görev yapan Danıştay artık “Cumhurbaşkanınca çıkarılan  Cumhurbaşkanlığı kararnameleri dışındaki düzenleyici işlemlere” karşı açılan  davalara bakacak. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Danıştayda açılan  davalar Danıştayca sonuçlandırılacak. 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.